Handelsbetingelser

Vær opmærksom på, at det kan være vanskeligt at gengive farver 100 % korrekt på billeder!
Vi anbefaler at du ser materialerne med egne øjne, før du beslutter dig for køb.

PRISER
Abelonas priser er inkl. moms, afhentet fra butik eller terminal, med mindre andet er aftalt.

ORDREBEKRÆFTELSE
Al indsigelse, herunder ændring af mål, antal samt leveringstidspunkt, skal være Abelona i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsesdato, med mindre andet er anført. Herefter anses ordren for godkendt af kunden.

TILBUD
Der tages forbehold for mundtlige misforståelser, prisstigninger, prissætningsfejl samt udsolgte varer.

Abelona yder gerne vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, beregninger af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. Dette er kun en service, der kan ydes, når der er tid og for hvilket der ikke påtages noget ansvar for. Kunden forventes derfor altid at lade sig bistå af arkitekt, ingeniør, håndværker eller anden sagkyndig person.

LEVERING
Alle priser er altid Ab lager, med mindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

Abelona benytter Esbjerg Gods og Blue Water til fragt, der indhentes altid tilbud som godkendes af kunde.

Ved levering med fragtmand, sættes varerne ved vejkant eller så tæt på byggepladsen, som chaufføren skønner muligt.

I tilfælde af, at Abelonas normale leverandører ikke kan levere, forbeholder Abelona sig ret til at annullere en ordre, uanset om den er skriftligt eller mundtligt bekræftet. Annullering berettiger ikke til kompensation.

Leveringstid: Abelona tager ubetinget forbehold for almindelig gældende force majeure samt hændelser uden for Abelonas rækkevidde. Abelona kan således ikke gøres ansvarlig for evt. håndværkerudgifter eller andre udgifter i forbindelse med forsinkede leverancer og fabrikationsfejl i produkterne.

Abelona forbeholder sig endvidere ubetinget ejendomsret til varerne, indtil endelig betaling er foretaget. Evt. omkostninger i denne forbindelse er for kundens egen regning.

BETALING
Forudbetaling pr. faktura.

REKLAMATION
Køber skal straks ved modtagelsen sikre sig, at varerne er korrekte og i orden, herunder at antal stemmer overens med det aftalte.

Det pointeres, at kunststen, designfliser og alle typer natursten er fremstillet af naturmaterialer og vil derfor, som oftest, veksle i farve og struktur og kan være mere eller mindre lyse/mørke i forhold til en evt. tilsendt type-prøve. Abelona påtager sig derfor intet ansvar for “naturens variationer”. Enhver udleveret prøve anses som en type-prøve og udtrykker typens generelle farve og struktur. Indenfor alle typer af natursten vil der altid være afvigelser fra en type-prøve til den leverede vare.
Ligeledes er det svært at gengive sten korrekt på internet billeder, hvorfor farverne på billederne kan være misvissende, derfor er den eneste måde at sikre sig på, ved at se stentyperne med egne øjne inden de bestilles.
Dette berettiger IKKE til reklamation.

Opsatte/ilagte varer er at betragte som godkendt af køber og tages ikke retur og refunderes ikke.

Eventuelle reklamationer skal ske inden 8 dage fra leveringsdato og kan højst udgøre varekøbsbeløbet.

Abelona fraskriver sig ethvert ansvar for tabt arbejdsfortjeneste grundet fejlhåndtering af varer etc., driftstab, dagsbøder, force majeure (f.eks. leveranceforsinkelser) samt andre indirekte tab.

RETURNERING AF VARER
Inden for 14 dage fra leveringsdato kan varerne returneres.
Returgebyr: minus 20% af fakturabeløbet.

Kun hele kasser tages retur og varen skal være ubrugt, i orden og i original ubrudt emballage.

Specielt hjemtagne eller fremstillede varer tages ikke retur.

Returneres varerne med fragtmanden/posten, uden aftale med Abelona, faktureres kunden samtlige leveringsomkostninger.

Flise lim og fugemasse tages ikke retur.